Hz. Muhammed (Sav) Kimdir? Hz. Muhammed'in Hayatı Ve Mucizeleri Nelerdir?

  • Post author:
  • Post category:Haberler
Hz. Muhammed (Sav) Kimdir? Hz. Muhammed'in Hayatı Ve Mucizeleri Nelerdir?

Hz. Muhammed (SAV) Kimdir?

Kendisine Kuran’ı Kerim’in indirildiği Hz. Muhammed son nebidir. Hayatı boyunca insanları Hak dini olan İslam’a çağırdı ve bu uğurda mücadele etti.

Sabrı, hoşgörüsü ve dürüstlüğüyle bilinen peygamber efendimiz, örnek bir şahsiyetti. Hayatı boyunca bir kez bile yalan söylemedi. Kendisine yapılan çirkin saldırılara bile sabretti. ”Bir elime ayı bir elime güneşi verseler, bu davadan vazgeçmem” diyerek son nefesine kadar İslam’ın yayılması için mücadele etti.

Hz. Muhammed ilmiyle de herkese örnek oldu. ”Ölmeden önce ölünüz” diyerek iman edenlere içlerindeki nefsi öldürmelerini öğütledi. Kerpiç evlerden birinde yaşayan peygamber efendimiz gösterişten ve zenginlikten uzak bir yaşam sürdü.

Hz. Muhammed’in Hayatı ve Mucizeleri Nelerdir?

Hz. Muhammed, dedesi Abdülmuttalip’in yanında büyüdü. 40 yaşında inzivaya çekildiği Hira mağarasında ilk vahyin gelmesi ile birlikte peygamberliğini ilan etti. Önce Hz. Hatice sonra Hz. Ali, İslamiyet’i seçen ilk Müslümanlardan oldu.

İslam’ın yayılmasından rahatsız olan Mekkeli Müşrikler, Müslümanlara yıllar boyunca işkence yaptı. Bunun üzerine Hz. Muhammed sahabesi ile birlikte 622 yılında Mekke’den Medine’ye göç etti. Ancak kafirlerin saldırıları devam edince Müslümanlar ile Müşrikler Bedir Savaşında karşı karşıya geldi.

Bedir Savaşını Müslümanların kazanması ile birlikte İslamiyet hızla yayıldı. Ardından yapılan Uhud Savaşı kaybedilmiş olsa da Hendek Savaşının kazanılmasının ardından Müslümanlar yeniden güç kazandı. 630 yılında Hz. Muhammed’in önderliğinde Mekke fethedildi. Kabe’deki putların hepsi kırıldı ve Kabe yeniden Müslümanların mescidi oldu.

Peygamber efendimiz 632 yılında nübüvvet görevini tamamlayarak Mekke’de vefat etti.