Kelime-i Tevhid Nedir? Kelime-i Tevhid Nasıl Çekilir, Faziletleri Nelerdir?

  • Post author:
  • Post category:Haberler
Kelime-i Tevhid Nedir? Kelime-i Tevhid Nasıl Çekilir, Faziletleri Nelerdir?

 Kelime-i Tevhid Nedir? 

 Tevhid Allah’ın var olduğuna, tek olduğuna, bütün yetkin özelliklerin kendisinde toplandığına, eşinin ve benzerinin bulunmadığına inanmak şeklinde tanımlanır. Bu inancı açıklayan esas cümle Lâ İlâhe İllallah cümlesidir. Bu cümleye kelime-i tevhid adı verilir ve sık sık tekrar edilir.

 Kelime-i Tevhidin Faziletleri Nelerdir?

 Kelime-i tevhidin çok sayıda fazileti bulunur. Bu faziletlerden birkaç tanesi şu şekilde sıralanabilir:

Kelime-i tevhid, Allah’a ve peygambere olan inancın sık sık dile getirilmesine yardımcı olur. Bu sebepten dolayı imanın güçlenmesini sağlar.

Kelime-i tevhidin kazalardan ve belalardan kişileri koruduğuna inanılır.

Kelime-i tevhid okumanın çok sevabı olduğu belirtilir.

Günahların affedilmesi için ve Allah’ın rızasının kazanılabilmesi amacı ile Kelime-i tevhid okunur ve aynı zamanda da bağışlanma istenir.

Kelime-i Tevhid Nasıl Çekilir?

 Kelime-i tevhidin çekilmesi için “Lâ ilahe illallah, Muhammedün Resullullah” cümlesi sıklıkla tekrar edilir. Klime-i tevhid ile kelime-i şehadet birbirlerine çok fazla karıştırılan cümlelerdir. Kelime-i şehadet “Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü” biçiminde okunur. Kelime-i tevhidin Türkçe karşılığı ise “Allah’tan başka tanrı yoktur, Hz Muhammed Allah’ın elçisidir” biçiminde çevrilir. Kelime-i tevhid, inanç esaslarının özünü meydana getiren cümlelerden bir tanesidir. Bu sebepten dolayı dini açıdan bu cümlenin bilinmesi önem arz eder.