Mitolojide Geçen Tanrıça İsimleri – Tanrıça İsimleri Ve Özellikleri…

  • Post author:
  • Post category:Haberler
Mitolojide Geçen Tanrıça İsimleri - Tanrıça İsimleri Ve Özellikleri...

 Mitolojide Geçen Tanrıça İsimleri ve Özellikler

 1- Pandora:

 Efsaneye göre balçıktan yapılmış olan Pandora, Epimetheus’a hediye olarak gönderilir. Pandora ve kutusunun anlatıldığı efsanenin birçok farklı versiyonu vardır. Bu kutunun için açgözlülük ve yalan başta olmak üzere birçok kötülük vardır. Ancak Epimetheus, merak ettiği için kutuyu açar ve kutuda kilitli olan kötülükler dünyaya yayılır.

 2- Medusa:

 Çok güzel bir Tanrıça olan Medusa, Athena tarafından Gorgon’a çevrilmişti. Bunun nedeni Athena’nın onu ve güzelliğini kıskanmasıdır. Medusa’nın saçları yılan şeklindedir. Medusa’nın en önemli özelliği kendisiyle göz teması kuran kişileri taşa çevirmesidir.

 3- Athena:

 Zeus’un kızı olan Athena, Yunan mitolojisinde bilgeliği temsil eder. Athena, aynı zamanda Zeus’un en sevdiği ve güvendiği kızıdır. Efsaneye göre Athena, Zeus’un başında doğmuştur.

 Athena, aynı zamanda acımasızlığıyla ve verdiği cezalarla ünlüdür. Kıskanç bir Tanrıça olan Athena, Medusa’yı morgona, Arakne’yi ise örümceğe çevirmiştir. Yunanistan’ın başkenti Atina’nın ismi, Athena’dan gelmiştir.

 4- Hera:

 Roma mitolojisinde Juno olarak bilinen Hera, baş Tanrıçadır. Zeus ile evli olan Hera, kadınların koruyucu olarak bilinir. Hades ve Poseidon ile kardeş olan Hera, doğum sırasında kadınların çektiği acıları dindirir.

 5- Afrodit:

 Olimpos’un kardeşi olan Afrodit, mitolojide güzelliği ve zarafeti simgeler. Oğlu Eros kendisini dinlemediği için, ona sürekli başka başka kadınlara aşık olma cezası verir.

 Afrodit, Limni adasına geldiğinde, ada halkından kendisine ibadet etmesini ister. Ancak birkaç kişi dışında kimse onun sözünü dinlemez. Bunun üzerine öfkelenen Afrodit, ada halkına büyü yapar. Büyü sonucu, kadınlar kendilerine bir canavar gibi eşlerini öldürür.

 6- Demeter:

 İlyada ve Odysseia destanlarında sık sık adı geçen Demeter, bolluğun ve bereketin Tanrıçasıdır. Demeter gençliği nedeniyle Hera’nın düşmanlığını kazanmıştır. Hera’nın kardeşi olan Poseidon, onunla zorla birlikte olur. Birlikteliklerinden Despoina ve Arion adlı iki çocukları olur.

 7- Rhea:

 Rheaü Yunan mitolojisindeki en güçlü tanrılar olan Zeus ve Poseidon’un annesidir. Bu nedenle birçok efsanede ve Antik Yunan tiyatrosunda Tanrıların Annesi adıyla bilinir. Kronos’un eşi olan Rhea, çocuklarına düşkündür. Bu nedenle mitolojide şefkati simgeler.

 8- Kibele:

 Kibele, sadece Yunan mitolojisinde değil uygarlık öncesi birçok toplumda bereketin simgesi olmuştur. Ana geçim kaynağı tarım olan Frigler’in ana tanrıçası da Kibele’dir. Frigler zamanında yapılmış olan birçok Kibele heykeli günümüze kadar ulaşmıştır. Kibele ek olarak doğurganlığı da simgeler.

 9- Hestia:

 Kronos’un kızlarından biri olan Hestia, aileyi simgeler. Sakin bir tabiata sahip olan Hestia Tanrı ve Tanrıçalar arasındaki kıskançlıklardan ve savaşlardan uzakta durmuştur. Efsanelerde adının az geçmesinin en büyük nedenlerinden biri de budur.

 Hestia’nın simgesi ateştir.

 10- Gaia:

 Diğer tanrıçalardan farklı olarak yeryüzünde yaşayan Gaia’nın simgesi topraktır.