Sübhaneke, Fatiha Suresi Türkçe, Arapça Okunuşu Ve Anlamı: Sübhaneke, Fatiha Duası Faziletleri Ve Faydaları (Tefsir Ve Diyanet Meali Dinle)

  • Post author:
  • Post category:Haberler
Sübhaneke, Fatiha Suresi Türkçe, Arapça Okunuşu Ve Anlamı: Sübhaneke, Fatiha Duası Faziletleri Ve Faydaları (Tefsir Ve Diyanet Meali Dinle)

Sübhaneke ve Fatiha duaları namaza başlayınca tekbir getirdikten sonra okunmaktadır. Tekbir sonrası ilk olarak Sübhaneke duası okunur. Müslümanlar arasında Sübhaneke ve Fatiha sureleri ezbere bilinmektedir. Peki ama Sübhaneke ve Fatiha suresi, duaları Türkçe Arapça nasıl okunur? İşte Sübhaneke ve Fatiha dualarının faziletleri ve faydaları hakkında bilgiler…

Sübhaneke duası okunuşu

Sübhânekellâhümme ve bi hamdik

ve tebârakesmük

ve teâlâ ceddük

(vecelle senâük)*

ve lâ ilâhe ğayrük.

Fatiha duası okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdulillâhi rabbil’alemin

Errahmânir’rahim

Mâliki yevmiddin

İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în

İhdinessirâtal mustakîm

Sirâtallezine en’amte aleyhim

Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Sübhaneke duası Türkçe meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın (c.c) adıyla

Allah’ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın.

Seni daima böyle tenzih eder ve överim.

Senin adın mübarektir.

Varlığın her şeyden üstündür.

Senden başka ilah yoktur.

Fatiha duası Türkçe meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Hamd, Alemlerin Rabbi

Rahman, Rahim

Hesap ve ceza gününün maliki Allah’a mahsustur.

Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

Bizi doğru yola,

Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine ve sapkınlarınkine değil.