Ashab-I Keyf Nedir, Kimdir? Ashab-I Keyf Kıssası Neden Önemlidir, İsimleri Nelerdir?

  • Post author:
  • Post category:Haberler
Ashab-I Keyf Nedir, Kimdir? Ashab-I Keyf Kıssası Neden Önemlidir, İsimleri Nelerdir?

Ashab-ı Kehf Nedir?

Ashabı-ı Kehf kelime manası olarak mağara insanı veya kitabe halkı şeklinde kabul edilmektedir. Adları unutulan ve öldükleri sanılan gençlerin seneler hatta yüz yıllar sonra ortaya çıkmış olmasından bahsedilmektedir.

Her ne kadar efsane ve kıssa şeklinde bazı kaynaklar içerisinde değerlendirmeye alınsa da özellikle Kuran-ı Kerim’de içerisinde bizzat geçen bir olaydır. Bu nedenle Müslümanların kesin bir şekilde inanıp iman etmekte olduğu bir kıssadır. Ashab-ı Kehf kıssası, Kuran-ı Kerim’in 18. Ayeti kabul edilen Kehf suresinde anlatılmaktadır.

Ashab-ı Kehf İsimleri Nelerdir?

Ashabı Kehf, yüzlerce senelerden beri anlatılan tarihi nitelikteki bir olaydır. Kuran-ı Kerim içerisinde Kehf Suresi 25. Ayette anlatılana göre yüz sene sürdüğü görülmektedir. Ayette şu biçimde geçmektedir: “Onlar mağaralarında dokuz fazlası ile üç yüz sene kaldılar. ” (el-Kehf,18/25).Bahsedilen gençlerin sayısı eksiksiz olarak bilinmemekle beraber kimi rivayetlere göre yedi tane kişi oldukları söylenmektedir.

Bu kişilerin isimleri; Yemliha, Mesina, Mekselina, Debernuş, Mernuş, Sezanuş, ve Kafetatayyuş şeklinde anılmaktadır. Yanlarında ise bir tane de köpekleri bulunmaktadır. Bu köpeğe ise Kıtmir adı verilmektedir. Bu nedenle Kıtmir adı koruyucu manasında kullanılmaktadır. Adları tam olarak bilinmeyen bu bireyler ve köpekleri çeşitli inançlar ve dinlerde faklı şekillerde anlatılmaya devam etmektedir.

Ashabı Kehf Kıssası Nedir?

Roma içerisinde putperestlik devrinin yoğun bir hâkimiyet sürdüğü senelerde yöneticiler halkına ağır cezalar vermekteydi. Halka oldukça büyük işkenceler yapılmaktaydı ve putlara tapmayanlar da ağır biçimde cezalandırmaya devam edilmekteydi. Bir grup gencin, putları reddetmesinden dolayı için bu durum Roma içerisinde büyük sorunlara neden olmuştur.

En sonunda bahsedilen gençler Roma Askeri Valisince ölüm cezasına çarptırılmışlardır. Bu gençler kendi memleketlerini terk edip bir mağaraya sığınmışlardır. Yanlarında sadece kendilerini koruyabilmesi için bir köpekleri bulunmaktadır. Kuran-ı Kerim’de mağarada kalınmış olan süre 309 sene olarak verilmektedir.