BDDK'dan yabancı para azami standart oranında değişiklik

  • Post author:
  • Post category:Haberler

BDDK’dan yabancı para azami standart oranında değişiklik – Son Dakika Ekonomi Haberleri

BDDK'dan yabancı para azami standart oranında değişiklik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yabancı para net genel pozisyon/özkaynak standart oranını azami yüzde 5’ten yüzde 10’a yükseltti.

BDDK tarafından yayımlanan kararda şöyle denildi.

KKM ve katılma hesaplarında biriken tutar artmaya devam ediyor

KKM ve katılma hesaplarında biriken tutar artmaya devam ediyor

“Kurulun 09.03.2023 tarihli toplantısında, 09.03.2023 tarih ve E-24049440-010.03-78091 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

– 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Standart Oranının Bankalarca Konsolide ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanması ve Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 5 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca mutlak değeri azami yüzde beş olarak belirlenen yabancı para net genel pozisyon/özkaynak standart oranı ile konsolide finansal tablolar esas alınarak hesaplanan yabancı para net genel pozisyon/özkaynak standart oranının işbu Karar tarihinden itibaren uygulanmak
üzere yüzde on olarak belirlenmesine,

 – Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir.”