Köpeğe Dokunmak Abdesti Bozar Mı? Kedi Ve Köpeğe Dokunanın Abdesti Bozulur Mu?

  • Post author:
  • Post category:Haberler
Köpeğe Dokunmak Abdesti Bozar Mı? Kedi Ve Köpeğe Dokunanın Abdesti Bozulur Mu?

 Köpeğe Dokunmak Abdesti Bozar mı?

 Köpeğe dokunmanın abdesti bozduğuna dair yanlış bir inanış vardır. Köpeğe dokunmak insanın elinin, elbisesinin ya da dokunan yerinin kirlenmesine neden olmamaktadır. Ancak Hanefi mezhebine göre köpek salyası pis olarak değerlendirilmektedir. Maliki mezhebine göre ise köpek salyası da temiz sayılmaktadır.

 Kur’an-ı Kerim’de eğitilmiş köpeğin tuttuğu hayvandan yiyiniz ayeti bulunur. Fakat köpeğin dokunduğu yerin yıkanması gerektiği belirtilmemiştir. Bu nedenle köpek salyası necis olarak kabul edilmemektedir.

 Köpeğe dokunmak abdesti bozan bir durum değildir. Köpeğe dokunulduğu zaman insanların abdestinin bozulduğu ile alakalı bilgiler yanlıştır. Yalnızca şer’i deliller abdestin bozulmasına neden olmaktadır. Bu nedenle alimlere göre köpeğe ya da köpek salyasına dokunmak abdestin bozulmasına neden olmamaktadır.

 İbn-i Kudame; abdest bozan durumları açıklarken köpeğe ya da köpek salyasına dokunmayı abdest bozan durumlar arasında göstermemiştir.

 Kedi ve Köpeğe Dokunan Kişinin Abdesti Bozulur mu?

 Köpek salyasına dokunulduğu zaman abdest bozulmaz. Ancak köpek salyası necis olduğu için dokunduğu yeri yıkamak gerekmektedir. Bu şekilde namaz kılmak daha doğrudur. Ancak kedi ve köpeğe dokunulduğu zaman abdestin bozulduğu ile ilgili yargılar gerçeği yansıtmamaktadır.

 Şafi mezhebine göre ihtiyaç olmadığı durumlarda evde köpek beslemek haram olarak değerlendirilmektedir. Bu mezhepte köpeğe dokunulduğu zaman abdest alınması gerektiği görüşü de bulunmaktadır.

 Bir kişi köpek sevdiği zaman abdesti bozulmamaktadır. Ancak eğer köpek elbiseye sürtünürse o zaman elbisenin silinmesi ya da değiştirilmesi gerekmektedir. Köpek bulunan evde kılınan namaz ve ibadetler de geçerli sayılmaktadır. Yalnızca namaz kılınan bölgenin temiz olması gerekmektedir.