Hala yazılışı haberleri… Hâlâ Tdk Doğru Yazılışı… Hâlâ Mı, Hala Mı Nasıl Yazılır?

  • Post author:
  • Post category:Haberler
Hala yazılışı haberleri... Hâlâ Tdk Doğru Yazılışı... Hâlâ Mı, Hala Mı Nasıl Yazılır?

Hâlâ TDK Doğru Yazılışı

Hâlâ kelimesinin doğru yazım şekli TDK verilerine göre Hâlâ şeklindedir. Hala olarak yazıldığında anlam değişikliğine uğruyor. Hala babanın kız kardeşi anlamı taşıyor. Fakat hâlâ kelimesi henüz veya şimdiye kadar anlamlarını taşımaktadır.

Yazımı yapılırken bu anlamlarına dikkat edilmesi gerekiyor. Her tür metin için bu kelimeler son derece önemlidir. Her iki anlamı da dikkate alınarak yazım yapılmalı. Kısacası bu kelimenin yazım şekli kullanılacağı anlama göre belirlenebilir. Henüz veya devam eden bir durumu izah etmek için hâlâ şeklinde yazılırken, babanın kız kardeşinden bahsedildiğinde hala olarak yazılır.

Oysa ki TDK doğru yazılışı...

Oysa ki TDK doğru yazılışı…

Hâlâ mı, Hala mı Nasıl Yazılır?

Hâlâ kelimesinin doğru yazım şekli hâlâ şeklindedir. Bunun dışındaki yazım şekilleri anlam bütünlüğünü bozduğu için yanlış olarak kabul edilir. TDK verilerine göre hâlâ olarak yazımı doğru olarak vurgulanıyor. Hala şeklindeki yazımı ise birine göre babanın kız kardeşi olarak ifade ediliyor. Kullanılacağı alana göre anlam bütünlüğü korunarak yazımı yapılması gerekiyor.

Örnek cümle:
İlaçları düzenli kullanmama rağmen hâlâ kendimi iyi hissetmiyorum.